Kotisivu

ÄÄNEN, LIIKKEEN JA MIELEN PARHAAKSI

Moni puhetyöläisistä ja lauluharrastajista kokee äänensä rasittuvan helposti. Ääni on herkkä instrumentti ja tärkeä osa identiteettiämme. Sen hyvinvointi on suoraan yhteydessä tapaamme hengittää.

Jos haluat tutustua aiheeseen syvällisemmin, olet löytänyt oikeaan paikkaan. Hengitysworkshop on äänen huoltamiseen, joogaharrastuksen syventämiseen ja mielen rauhoittamiseen painottuva tutkimusmatka. 

Kenelle Hengitysworkshop on tarkoitettu?

 • Työssään paljon puhuville
 • Laulajille
 • Joogan harrastajille ja ohjaajille
 • Hyvinvoinnistaan kiinnostuneille

Mikä on Hengitysworkshop?

Näkemys hengittämisen kokonaisvaltaisuudesta ja kokemuksellisuudesta on Hengitysworkshopin perusta.

Opetettava sisältö perustuu tutkimustietoon. Luentomaisen osion lomassa teemme yhdessä hengitysharjoituksia ja etsimme niiden tarkoituksenmukaista toteutustapaa. 

Hengitysworkshopin tavoitteena on ennaltaehkäistä hoidollisia ääniongelmia ja löytää lisää ulottuvuuksia esimerkiksi joogaharrastukseen tai meditointiin.

Mikä on Hengitysworkshop?

Hengitysworkshop syntyi omasta kiinnostuksestani kaikkeen hengittämiseen liittyvään. Aiheeseen tutustuin niin laulun ammattiopintojen kuin joogaharrastuksenkin parissa. Laulunopettajana ääniergonomia ja siihen tiiviisti liittyvä hengittäminen on opetukseni kulmakivi.

Laulun ammattiopintojen aikana aloittamani astangajoogaharrastus toi erilaisen näkökulman hengittämiseen. Koin usein tarvitsevani joogahengitys-lauluhengitys sanakirjaa. Minua hämmensi, että laulussa ja joogassa käytettävät hengitystekniikat tuntuivat olevan kovin erilaisia, mutta silti niissä näytti olevan myös jotain toistansa tukevaa. 

Hengitysworkshopissa esittelen kokemuksiani siitä, miten lopulta kymmenen joogaharrastusvuoden jälkeen onnistuin löytämään uusia ulottuvuuksia hengittämiseeni, joka kehitti minua äänenkäyttäjänä, joogaajana sekä oman mieleni rauhoittajana.

Oivallukseni johdattivat minut tutkimaan hengitystä enemmän myös hengitysterapiaan liittyvän kirjallisuuden avulla. Huomasin, miten kaikki terveellisen hengittämisen eri tavat perustuvat kehon aineenvaihdunnallisiin tarpeisiin sen lisäksi, että ne tulevat näkyväksi myös ihmisen tunne-elämässä.

Hengityksen psykofyysisestä näkökulmasta puhuessani käytän esimerkkinä omaa, aikuisiällä puhjennutta lentopelkoani sekä kokemuksiani laulajana lavalla yleisön katseen alla. Kerron omia kokemuksiani toimivista ja myös vähemmän toimivista keinoista, joita olen kokeillut tullakseni sinuiksi jännittävien tilanteiden kanssa.

Mitä Hengitysworkshopissa tehdään?

 • Tutustumme hengittämiseen ja mitä vaikutuksia sillä on kehoon, mieleen ja ääneen.
 • Käymme läpi ääniergonomiaa palvelevia hengityharjoituksia.
 • Opimme, minkälaisia tasapainoisia tapoja erilaisten hengitystekniikoiden toteuttamiseen voi olla.
 • Löydämme uusia välineitä jokapäiväisen rauhoittumisen tueksi.

Hengitysworkshopin sisältö

 1. Hengityslihaksisto ja sen harjoittaminen
 2. Hengittämisen ja äänen yhteys
 3. Pallean rakenne ja toiminta
 4. Hengittämisen merkitys tasapainoa vaativissa liikkeissä
 5. Psykofyysinen näkökulma hengittämiseen
 6. Ujjayi-hengitys ja sen turvallinen toteuttaminen (Mikäli osallistujissa on joogasta kiinnostuneita)

Hengitysworkshopin opettajasta

Hengitysworkshopin vetäjänä toimii laulunopettaja ja musiikin maisteri Milla Mäkinen. Lauluopinnot, pedagoginen työskentely, lisäkoulutukset, monivuotinen joogaharrastus sekä hengitykseen liittyvään kirjallisuuteen perehtyminen on toiminut inspiraation ja tiedon lähteenä Hengitysworkshopin sisällölle.

Milla on kirjoittanut suosittua blogiaan jo kahden vuoden ajan. Blogissa hän jakaa omia kokemuksiaan, oivalluksiaan sekä käytännöllisiä neuvoja laulamiseen ja oppimiseen liittyen. Lue Millan hengitykseen liittyvä artikkeli tästä.

“Tietoa hengityksestä on nykyisin saatavilla runsaasti. Pelkkä fysiologisen tiedon haaliminen ei kuitenkaan yksin riitä parantamaan hengitystä. On osattava integroida tieto ja taito yhteen, löytää sopivia harjoituksia kehollisten toimintojen hahmottamiseksi ja vieläpä erilaisten ihmisten lähtökohdat huomioiden.”

Workshopin tiedollisen osuuden apuna käytämme kuvaprojektoria. Mukaan voi halutessaan ottaa omat muistiinpanovälineet. Tietoiskujen lomassa teemme ohjattuja hengitysharjoituksia, joissa syvennetään ja sovelletaan opittua tietoa käytännössä. 

Hengitysworkhop on suorittamisesta ja stressistä vapaa hetki. Paikalle voi tulla sellaisena kuin on. Tarkoituksena on motivoida ja inspiroida osallistuja tutkimaan lisää hengityksen merkitystä omassa elämässään. Hengitysworksopiin osallistuakseen ei tarvitse valmistautua. Mukavat vaatteet ja esimerkiksi oma joogamatto tai muu alusta riittävät.


Aikataulu

Seuraava Hengitysworkshop järjestetään sunnuntaina 30.5.2021 klo 11-13.30
Osallistujien määrä: 10 hlöä. Paikkoja rajoitetusti.

Ilmoittautuminen päättyy 15.5.2021

Osoite

Astangajoogaa Turku, Satakunnantie 29

Hinnasto

65€ / hlö (sis. ALV 24%)

Maksu on sitova eikä sitä palauteta peruutuksen sattuessa.

Miksi tulla Hengitysworkhopiin, kaikkihan me osaamme jo hengittää? 

Hengittäminen on elämämme perusedellytys ja teemme sitä automaattisesti koko ajan. Elämä nykyajan kiireisessä ja vaatimuksia täynnä olevassa yhteiskunnassa, samoin kuin oma henkilöhistoriamme ja kokemuksemme vaikuttavat hengitykseemme. Kun tiedämme enemmän hengittämiseen vaikuttavista asioista, osaamme myös antaa tälle hienovaraiselle prosessille riittävää huomiota. 

Enkö saa tarpeeksi tietoa jo oman lajini ohjaajalta/meditaationauhoista/tietokirjoja lukemalla?

Hengitysworkshop on mainio kertaus, jos perustietosi hengittämisestä ja eri hengitystekniikoista on jo pitkällä. Saat uutta inspiraatiota ja näkökulmaa hengittämiseen.

Hengitysworkhopista saat lisää tukea omaan ohjaamiseesi, mikäli ohjaat hengityspainotteisia lajeja, kuten joogaa. Saat lisää tietoa siitä, mihin hengittämiseen liittyvillä mielikuvia käyttävillä ohjeilla pyritään.


Kysymyksiä? Ota yhteyttä!


Copyright Hengitysworkshop – All rights reserved